FortunaLive

background 1

В даному розділі наведені стислі правила проведення державної лотереї тото "Фортуна Live".

Повний текст правил можна скачати за цим посиланням. Правила

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом № _161_ від 04 червня 2014р.

Опубліковано Газета «Зигзаг Удачи» №22/1 (759/1) від 06.06.2014р.

Реєстраційний номер 124 у Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні

У М О В И

 випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото

„ФОРТУНА ЛАЙВ”

НОВА РЕДАКЦІЯ

Із змінами затвердженими, наказом №351 від 15.12.2014р.та опублікованими у газеті «Зигзаг Удачи» №50 (787) від 16.12.2014р.

Із змінами затвердженими, наказом №49 від 13.03.2015р.та опублікованими у газеті «Україна Молода» №38(4865) від 19.03.2015р.

Із змінами затвердженими, наказом №86 від 22.05.2015р.  та опублікованими у газеті «Україна Молода» №71(4898) від 27.05.2015р.

Із змінами затвердженими, наказом №206 від 24.11.2015р.  та опублікованими у газеті «Україна Молода» №151(4978) від 25.11.2015р.

Наказом № 91 від 23.06.2016р. умови викладені в новій редакції, назва змінена із державної тиражної грошової лотереї тото «СПОРТ АРЕНА» на нову назву: «державна тиражна грошова лотерея тото «ФОРТУНА ЛАЙВ»; опубліковано у газеті «Україна Молода» № 81(5074) від 30.06.2016р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Умови випуску та проведення державної грошової тиражної лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» (далі – Умови) визначають умови, термін, правила та організацію проведення державної тиражної грошової лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ», в тому числі правила гри, прийняття ставок в Лотерею, формування та розподіл призового фонду, розігрування призів, визначення переможців та виплату призів, права та обов’язки Оператора та гравців, відповідно до вимог Закону України «Про державні лотереї в Україні», інших Законів України, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, та підзаконних нормативно-правових актів України.

Питання, що не врегульовані цими Умовами регулюються чинним законодавством України та нормативними актами Оператора. При чому, у випадку виявлення будь-яких протиріч між цими Умовами та іншими актами, відповідні нормативні акти повинні застосовуватись із наступним пріоритетом у низхідному порядку (документи з вищою юридичною силою розташовані зверху):

1) Закон України «Про державні лотереї в Україні»,

2) інші Закони України, законодавчі та нормативно-правові акти,

3) Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та інші підзаконні акти,

4) дані Умови (з врахуванням оприлюднених змін та доповнень),

5) оприлюднені нормативні акти та роз’яснення Оператора.

Оператор має право вносити зміни та доповнення до цих Умов в порядку, передбаченому Законом України «Про державні лотереї в Україні», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. Зміни та доповнення до цих Умов набирають чинності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.2. Лотерея “ФОРТУНА ЛАЙВ” є державною тиражною грошовою лотереєю тото (надалі – Лотерея), яка проводиться на всій території України, окрім тимчасово окупованої території, з метою поповнення Державного бюджету.

Назва Лотереї англійською мовою «Фортуна LIVE» . Також, назва Лотереї може використовуватись у комбінованому варіанті - «ФОРТУНА LIVE».

Територія розповсюдження Лотереї через мережу Інтернет не обмежується.

Лотерея не проводиться, в тому числі не розповсюджується на тимчасово окупованій території України, відповідно до Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».


3. ПРАВИЛА ГРИ

3.1. РЕЄСТРАЦІЯ ІГРОВИХ ВАРІАНТІВ В ЛОТЕРЕЙНІЙ СИСТЕМІ

3.1.1. Ігровим варіантом в Лотереї вважається здійснений відповідно до цих Умов прогноз результатів подій (окрема позиція в лінії Програми тиражів) у різних видах професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), що включені до оприлюдненої на момент прийняття ставки Програми тиражу Лотереї. Результатом події вважається наслідки спортивної зустрічі, матчу або іншого змагання спортивних та/або аматорських команд або спортсменів(реальних та/або віртуальних). До ігрового варіанту гравцем включаються, а Оператором для реєстрації приймаються, тільки прогнози результатів тих змагань команд (спортсменів), які включені до Програм тиражу Лотереї.

3.1.2. Реєстрація ігрових варіантів здійснюється Лотерейною системою Оператора на підставі дійсної на час реєстрації лінії події у Програмі тиражу. Лотерейна система працює щодня цілодобово.

3.1.3. Гравець може зареєструвати свої ігрові варіанти в Лотерейній системі за допомогою наступних засобів:

а) через засоби доступу до мережі Інтернет (персональний комп’ютер, ноутбук, смартфон, планшетний комп’ютер тощо);

б) через обладнання розповсюджувача або повідомивши необхідну інформацію розповсюджувачу;

в) через термінали самообслуговування;

г) через засоби телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку;

В будь-якому разі, ігрові варіанти гравців в автоматичному режимі за стандартною процедурою передаються та реєструються в Лотерейній системі участі прийняття ставок в Лотереї і обробки інформації.

Послуги з реєстрації ігрових варіантів за допомогою мереж мобільного зв’язку та Інтернету можуть надаватися окремими розповсюджувачами за угодою з Оператором.

Обладнання розповсюджувача, яке використовується для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем операцій з прийняття ставок у Лотерею та перевірки виграшності ігрових білетів, складається із Програмно-апаратного комплексу касира та терміналу самообслуговування. Програмно-апаратний комплекс касира виконує функції термінала електронної системи прийняття ставок, а терміналу самообслуговування – функції термінала самообслуговування електронної системи прийняття ставок

Програмно-апаратний комплекс касира та Термінал самообслуговування гравця не містять в собі генератори випадкових (псевдовипадкових) послідовностей (чисел), прилади та/або програми,  які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу гравця, та не мають з’єднання з такими пристроями та/або програмами.

Оператор визначає канали та засоби розповсюдження Лотереї самостійно в залежності від наявних угод з розповсюджувачами та необхідного програмно-технічного забезпечення. Про способи та порядок здійснення прийняття ставок через певні канали та засоби прийняття ставок або про зміну існуючих, Оператор повідомляє у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та/або на офіційному сайті Оператора.

Детальна та додаткова інформація про засоби та порядок прийняття сплати участі в Лотереї та реєстрацію ігрових варіантів, місця розповсюдження Лотереї, Інтернет сторінки, на яких здійснюється прийняття сплати участі в Лотереї постійно розміщується на офіційному сайті Оператора.

3.1.4. Реєстрація визначених гравцем ігрових варіантів можлива в будь-який із наступних способів:

а) повідомлення визначеного ігрового варіанту розповсюджувачу,

b) введення ігрового варіанту самостійно з використанням обладнання розповсюджувача;

с) шляхом самостійного вводу ігрового варіанту через мережу Інтернет, через засоби телефонного (в т.ч. мобільного) зв’язку, через термінали самообслуговування.

3.1.5. Під час реєстрації ігрових варіантів, Оператор може пропонувати гравцям наступні види ігрових варіантів: ОРДИНАР, ЕКСПРЕС або СИСТЕМА.

ОРДИНАР – ігровий варіант, що містить прогноз на окремий результат події. Виплата по такому ігровому варіанту дорівнює добутку суми ставки на встановлений для даного результату коефіцієнт.

ЕКСПРЕС – ігровий варіант, що містить прогноз на декілька незалежних результатів подій. Для виграшу за експресом необхідно, щоб за жодним з результатів, що входять до експресу, не було програшу. Не вгаданий результат хоча б однієї з подій, що увійшли до експресу, має наслідком програш усього ігрового варіанту (усього експресу). Виплата за експресом дорівнює добутку суми ставки на суму коефіцієнтів всіх прогнозів, що входять до експресу. Мінімальна кількість подій, що можуть бути включені до ігрового варіанту ЕКСПРЕС – 2, максимальна кількість подій, що можуть бути включені до ігрового варіанту ЕКСПРЕС– 30;

Мінімальна кількість подій у ЕКСПРЕСІ за ігровими варіантами на події «Наживо» - 2, максимальна кількість подій у ЕКСПРЕСІ за ігровими варіантами на події «Наживо» - 30.

СИСТЕМА - ігровий варіант із заданою кількістю подій, що містить прогнози на повну комбінацію експресів з наперед визначеною однаковою кількістю подій та однаковою сумою ставки, при цьому ті самі події можуть повторюватись у різних комбінаціях в межах всього ігрового варіанту. Мінімальна кількість подій у ігровому варіанті СИСТЕМА – 2, максимальна кількість подій у ігровому варіанті СИСТЕМА – 16. Кожна комбінація в системі розраховується як окремий експрес.

3.1.6. Під час реєстрації ігрових варіантів, Оператор може пропонувати гравцям наступні варіанти результатів подій:

1) Перемога першої сторони змагання - у лінії позначається «1».

2) Нічия - позначається «Х».

3) Перемога другої сторони змагання - позначається «2».

4) Перемога першої сторони змагання або нічия - позначається «1Х». Для виграшу по ставці на такий результат необхідно, щоб перемогла перша сторона або відбулася нічия.

5) Перемога першої сторони або перемога другої сторони змагання - позначається "12". Для виграшу по ставці на такий результат необхідно, щоб одна із сторін перемогла, тобто щоб не відбулася нічия.

6) Перемога другої сторони змагання або нічия - позначається "Х2». Для виграшу по ставці на такий результат необхідно, щоб перемогла друга сторона або відбулася нічия.

7) Перемога учасника змагання з урахуванням фори – позначається «Ф1» або «Ф2», що означає фору, яка надається першій або другій стороні змагання відповідно. У лінії, для наочності, фора іноді дається суміщеною з коефіцієнтом виграшу: «Ф1К1». Фора - початкова перевага чи відставання (відставання позначається знаком «-») однієї із команд (спортсмена), виражена у голах, очках, геймах, або інших значеннях кінцевого результату, яка надана учаснику змагання Оператором, з метою урівняти їхні шанси на перемогу. Надана учаснику змагання Фора додається до відповідного кінцевого результату події. Якщо розрахований таким чином результат на користь обраної гравцем сторони змагання, то результат події вважається виграшним; якщо ж розрахований таким чином результат є перемогою протилежної сторони, то результат події є програшним; якщо отриманий з урахуванням Фори результат - нічия, то коефіцієнт виграшу по такому результату буде рівний "1".

8) Тотал – позначається «Тот» - тотал, «Б» - більше, «М» - менше, «1Б» - перша більше, «1М» - перша менше, «2Б» - друга більше, «2М» - друга менше. Тотал –  результат події, який визначається кількістю забитих голів, очок, геймів тощо  набраних (забитих, зіграних тощо) учасниками змагання (Тотал). В Програмі тиражу Тотал визначається числом. Для того, щоб результат події був виграшним, необхідно, щоб гравець, вгадав чи буде забито, набрано, зіграно тощо більше або менше значення даного в лінії тотала або рівно вказану кількість. Тотал може бути індивідуальним для однієї із сторін змагання або загальним для обох сторін. При визначенні індивідуального Тотала враховуються тільки голи, очки, гейми тощо набрані (забиті, зіграні тощо) одним із учасників. Якщо результат співпаде із запропонованим Оператором Лотереї значенням Тотала, коефіцієнти виграшів по Лотереї на «менше» або «більше» вважаються рівними «1».

9) Рахунок матчу – результат події у вигляді точного рахунку змагання. В Програмі тиражу Рахунок матчу визначається числовими значеннями, що відповідають результатам відповідних сторін змагання. Наприклад «1-0» відповідає результату події, за яким перша команда забила 1 гол, а друга забила 0 голів. Для виграшу по ставці на такий результат необхідно, щоб гравець вгадав точний рахунок змагання.

10) Тайм-Матч – результат події у вигляді поєднаного результату першої половини змагання та всього змагання. Для виграшу по ставці на такий результат гравець повинен вгадати одночасно результат першої половини змагання та всього змагання у вигляді перемоги або нічиї. У лінії програми тиражу для позначення цих результатів використовуються початкові літери: П - перемога, Х - нічия, при цьому на 1-му місці ставиться результат 1-ї частини, а на 2-му – всього змагання. Наприклад, П2П1 означає перемогу 2-ї команди (П2) в 1-му таймі та перемогу 1-ї команди (П1) у матчі, а П2Х означає перемогу 2-ї команди (П2) в 1-му таймі та нічию (Х) у матчі. У ігрових варіантах Експрес та Система забороняється обирати більше одного результату тайм-матчу.

11) Порівняння результативності таймів (періодів, чвертей, геймів, сетів, інінгів та іншої частин змагання) – результат події, який полягає у визначенні тайму (періоду, чверті, гейму, сету, інінгу або інших частин змагання), в якому було набрано (забито, зіграно тощо) більше голів, очок, геймів тощо. Для виграшу по ставці на такий результат гравцю необхідно вгадати, який з таймів/періодів/чвертей тощо матчу виявиться найрезультативнішим або в яких таймах/періодах/чвертях буде однакова результативність. У лінії програми тиражу для позначення вказаних результатів  використовуються символи «<» - менше, «>» - більше, «=» - рівність у поєднанні із значеннями таймів. Наприклад, результат «1>2» означає, що перший тайм є більш результативний ніж другий, а «1=2» означає що обидва тайми є однаково результативними.

12) Результат події у різних відрізках часу – визначення будь-якого із вищезазначених результатів подій у різних відрізках часу змагання -  таймі, періоді, чверті, геймі, сеті, інінгі  та іншої частин змагання, які розраховуються в межах визначених хвилин, на підставі офіційних статистичних даних. При чому, часовий відрізок з 1-ої по двадцяту хвилину означає проміжок часу з 00:00:01 по 00:20:00. Часовий відрізок з 21-ої хвилини означає проміжок часу з 00:20:01 до фактичного закінчення матчу.

13) Результат учасника - результат події, який полягає у визначенні факту досягнення учасником певної стадії змагання (наприклад, 1/8, 1/4, 1/2, фіналу, і т.д.), або яке місце посяде учасник у змаганні (групі, підгрупі і т.д.), або чи пройде в наступне коло (раунд). Якщо вихід учасника в наступний раунд з будь-яких причин скасовано пізніше, скасування до уваги не приймається, і виплата буде здійснюватись за результатами матчів, що відбулися. Під час гри на «прохід» в наступний раунд, в разі перенесення терміну на наступні дні або зміни поля (нейтральне поле), ставки залишаються дійсними. Якщо «прохід» команди, яка вийшла в наступний раунд, з будь-яких причин скасовано пізніше, скасування до уваги не приймається, і виплата здійснюється за результатами матчів, що відбулися. Якщо один із матчів не відбувся, був перерваний або не завершений впродовж 48 годин від дати початку події, вказаної в лінії Програми тиражу, то за всіма ігровими варіантами на нього, включаючи ставку «прохід», виграші підлягають виплаті із коефіцієнтом виграшу «1», а з ігрових варіантів Експрес та Система виключаються.». Якщо жоден із матчів не відбувся, то виплата призів за ігровими варіантами на такі матчі здійснюється з коефіцієнтом «1», а з ігрових варіантів Експрес та Система виключаються.». Якщо заявлений у змаганні учасник з будь-якої причини (травма, відмова тощо) не може завершити або взяти участь у змаганні (якщо воно на цей момент не призупинено), ігрові варіанти на результат цього учасника вважаються дійсними: виграють, якщо результат досягнутий, і програють, коли результат не досягнутий (якщо не вказано інше).

14) Результат учасника у визначений проміжок часу (тайму, періоду, овертайму тощо) під час змагання або у проміжок часу до закінчення змагання. У даному ігровому варіанті пропонується передбачити результат протистояння команд за певний проміжок часу, який розпочинається з моменту розміщення ставки і закінчується із закінченням визначеного проміжку часу (тайму, періоду, овертайму тощо) або усього змагання без урахування поточного рахунку на момент розміщення ігрового варіанту.

15) Парна/непарна загальна кількість голів або очок у матчі. Для виграшу по ставці на такий результат гравцю необхідно вгадати відповідну загальну кількість забитих (набраних) голів або очок у матчі – парну або непарну кількість.  При загальному рахунку в матчі 0:0 - результат визначається як парна кількість.

3.1.7 В залежності від особливостей видів спорту змістовність результатів конкретного спортивного заходу може відрізнятись від наведених у пункті 3.1.6, що відображається у програмі тиражів.

В залежності від особливостей видів спорту Оператором також можуть бути запропоновані будь-які інші варіанти прогнозів результатів подій, особливості реєстрації ігрових варіантів по яким доводяться до відома гравців на офіційному сайті Оператора та/або розповсюджувачами.

3.1.8. В експрес можна включати тільки один із взаємонезалежних результатів подій. Залежними результатами подій являються два та більше результати, в яких випадкові обставини являються пов’язаними між собою. Оскільки взаємозалежність випадкових результатів подій не завжди явною та очевидною, Оператор має право визначати які результати подій є взаємозалежними. В разі помилкової реєстрації ігрового варіанта ЕКСПРЕС, в якому буде вказано два та більше результатів подій, які є взаємозалежними, Оператор має право визнати даний ігровий варіант недійсним повністю або частково. В останньому випадку, коефіцієнти призів по взаємозалежним результатам, окрім результату із найвищим коефіцієнтом, визнаються рівними «1».

3.1.9. Оператор реєструє ігрові варіанти на різні види професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), що включені до оприлюдненої програми тиражу Лотереї, зокрема на: Американський футбол, Баскетбол, Бейсбол, Біатлон, Більярд, Снукер, Бокс, Волейбол, Гандбол, Легка атлетика, Теніс, Формула 1, Футбол, Хоккей, Шахи та на інші види професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), незалежно від країни та місця їх проведення.

3.1.10. Ігрові варіанти «Наживо». Це вид ігрових варіантів, що реєструються під час реального часу проведення змагання та пропонуються протягом змагання лише на результати подій, які ще не визначені. Ігрові варіанти, отримані з будь-яких причин вже після того, як стали відомі результати для відповідного ігрового варіанту, будуть вважатися недійсними (в цих випадках виплата здійснюється з коефіцієнтом, рівним «1»).

Коефіцієнти ігрових варіантів «Наживо» в Програмі тиражів постійно змінюються, відображаючи розвиток подій у змаганні. Оновлення інформаційних повідомлень і результатів у ході події/змагання носить інформативний характер. Невірно вказаний проміжний результат події не є підставою для відміни ставки.

Для ігрових варіантів «Наживо» результатами, на основі яких розраховуються призи, є результати, що стали відомі безпосередньо після закінчення події/змагання. Всі наступні зміни для розрахунку призів в режимі «Наживо» не приймаються. Оператор самостійно розраховує  «Наживо» на основі своїх особистих статистичних даних про фактичний перебіг гри. Якщо інше не зазначене, то за ігровими варіантами «Наживо» всі ставки на учасників події, що не беруть участі в змаганнях, вважаються недійсними. Для ігрових варіантів, результат яких стає відомим протягом матчу, розрахунок призів, при можливості, проводиться безпосередньо за фактом події, що вже сталась.

Всі ставки в режимі «Наживо» (зокрема ставки на те, хто заб’є наступний гол, отримає жовту картку, тотал «на більше» або виграє певний відрізок матчу тощо), результати по яких були встановлені, вважаються дійсними і розраховуються навіть у випадку, коли турнір або подію було перервано.

Претензії по ставках, що були зроблені на ігровий варіант «Наживо», приймаються протягом 25-ти годин з моменту початку події.

У випадку, коли змагання перервано або не завершено до кінця протягом наступних 25-ти годин, всі ігрові варіанти зареєстровані на цей момент, перерахунку не підлягають. Для ігрових варіантів, результат яких однозначно не визначений, які не відбулися та/або повністю не завершились, виплачуються призи із коефіцієнтом виграшу рівним «1».

3.1.11.  Ігрові варіанти у віртуальних змаганнях. Віртуальні змагання дозволяють гравцям цілодобово реєструвати  ігрові варіанти на віртуальні забіги собак, коней, віртуальний футбол, теніс, авто гонки, мотогонки, велогонки, покер та інші види віртуальних змагань. У віртуальних змаганнях Оператором пропонуються для реєстрації загальні види результатів подій згідно з цими Умовами з врахуванням особливостей, визначених цими умовами для окремих видів віртуальних змагань.

Змагання починаються через визначений Оператором проміжок часу.

Види ігрових варіантів, доступні для здійснення ставок - ставка на переможця, на призове місце, на номери учасників тощо:

У віртуальному тенісі:

- Загальна кількість очок - необхідно вгадати сумарну кількість очок (геймів), набрану обома тенісистами у матчі.

- Точний рахунок - необхідно вгадати точний рахунок, з яким завершиться матч. На кожен варіант рахунку (0-гейм, гейм 15, 30-гейм і т.д.) надані відповідні коефіцієнти.

У віртуальних собачих перегонах:

- 1-е або 2-е місце - необхідно зробити прогноз на собаку, яка добіжить до фінішу 1-ою або 2-ою.

- не 1-е місце - необхідно зробити прогноз на собаку, що не прибіжить до фінішу 1-ою.

- не вихід до двійки лідерів - необхідно зробити прогноз на дві собаки, які фінішують не 1-ою і не 2-ою.

- не вихід до трійки лідерів - необхідно зробити прогноз на трьох собак, які фінішують не 1-ою, не 2-ою і не 3-ою.

- 1-е місце - хтось із пари - необхідно вибрати пару собак і зробити прогноз на те, що одна з них займе 1-е місце.

- Номер переможця - необхідно вгадати, чи буде порядковий номер собаки, яка виграла забіг, більше або менше трьох.

- Номер переможця - парний/непарний – необхідно зробити прогноз під яким номером опиниться собака-переможець - парний (2, 4, 6) або непарний (1, 3, 5).

У віртуальному футболі:

- Кількість голів (тотал) - необхідно вгадати сумарну кількість забитих м'ячів у матчі.

- Точний рахунок матчу - необхідно вгадати точний рахунок, з яким завершиться матч.

- Більше/Менше 2,5 голів - потрібно зробити прогноз на те, що сумарна кількість голів буде більше або менше 2,5.

- Фора - необхідно визначити результат матчу з врахуванням запропонованої фори.

3.1.12.  Правила розрахунку карток (жовті / червоні).


Всі картки, показані після свистка судді про закінчення основного часу гри, в розрахунок не беруться.
Всі картки, показані під час перерви між таймами матчу, враховуються для всіх видів результатів всього матчу, але не враховуються для окремих результатів по тайму.
Для розрахунку ставок враховуються всі «червоні» і «жовті» картки, показані будь-якому з гравців.
Будь-які картки, показані «неграючому» персоналу (запасні, тренери, мед. працівники і т.п.), не враховуються.
Жовті і червоні картки в додатковий час: картки, показані в період між закінченням основного часу і початком додаткового часу, не враховуються.
Всі рішення, ухвалені суддею або помічниками судді, повинні бути виконані, щоб вони вважалися при розрахунку ставок (наприклад, якщо суддя змінює своє рішення після консультацій з одним з помічників.
При розрахунку ставок враховується те рішення, яке було, в кінцевому рахунку, виконано.)
Як розраховуються «картки»?
Жовта картка = 1 картка
Червона = 2 картки
Жовта + жовта і подальша червона = 3 картки
Розрахунок «карток за очками».
Жовта картка = 10 очок
Червона картка = 25 очок
Жовта + жовта картки і подальша червона картка = 35 очок

3.1.13. Гравець може зареєструвати обрані ним ігрові варіанти, повідомивши  розповсюджувачу необхідну інформацію (в усній або письмовій формі) – обраний ним ігровий варіант та інші параметри події, який вводить її до Лотерейної системи за допомогою клавіатури спеціального обладнання.

3.1.14. Для реєстрації ігрового варіанту  через мережу Інтернет, гравець повинен відвідати відповідну Інтернет сторінку Оператора та/або розповсюджувача Лотереї, через які здійснюється розповсюдження Лотереї, обрати ігровий варіант та сплатити участь в Лотереї з використанням власного ігрового рахунку. При цьому всі ігрові білети гравця відображаються в його віртуальному (електронному) рахунку (кабінеті). Відвідати відповідну Інтернет сторінку можливо з комп’ютера або іншого пристрою (обладнання), яке має доступ до мережі Інтернет.  

3.1.15. Для реєстрації ігрових варіантів з використанням терміналу самообслуговування, через які здійснюється розповсюдження Лотереї за угодою з розповсюджувачем, гравець повинен відкрити відповідний розділ Лотереї в терміналі самообслуговування, ввести обрані ним ігрові варіанти та інші параметри гри та сплатити участь в Лотереї.

Термінал самообслуговування – електронний прилад, який дозволяє в автономному режимі здійснювати електронні трансакції з прийому платежів за товари та послуги та є засобом реєстрації ігрових варіантів гравця в Лотерейній системі шляхом його передачі до комп’ютерного центру, а також може служити засобом отримання призу шляхом спрямування його на сплату послуг, можливість яких надає такий автомат самообслуговування.

3.1.16. Для реєстрації ігрового варіанту  через мережу мобільного зв’язку реєстрація ігрових варіантів здійснюється шляхом передачі SMS-повідомлення на номери, що визначаються Оператором, з обраним гравцем ігровим варіантом та іншими параметрами гри в тому форматі, який розроблений та вказаний Оператором.

3.1.17. Підтвердженням реєстрації ігрових варіантів гравця є ігровий білет, який за командою електронної системи надсилається гравцю, роздруковується гравцем, розповсюджувачем або автоматом самообслуговування, або іншим чином доводиться до відома гравця (в залежності від засобів розповсюдження). За умов повного (або часткового) збігу ігрового варіанту з результатами розіграшу тиражу, він є підставою для отримання призу(-ів) Лотереї.

Ігровий білет - це інформація про назву гри; дату та час реєстрації ігрового(-их) варіанту (-ів) в Лотерейній системі; ігровий варіант – номер та назва події, обрані гравцем результати події; загальну вартість ігрового білету гравця; номер білету, що його надала електронна система; та в залежності від засобів розповсюдження може міститися на паперову (макет ігрового білету на паперовому носії наведений в Додатку №2 до цих Умов) або електронну носії.

Ігровий білет зберігається у гравця, який несе відповідальність за збереження його в непошкодженому стані.

В разі реєстрації ігрової комбінації через мережу Інтернет (незалежно від засобу доступу до мережі), дані ігрового білету відображаються на ігровому рахунку гравця. Відповідальність за збереження засобів доступу до ігрового рахунку (логін та пароль) несе гравець. Втрата паролю не є підставою для відміни ігрового варіанту. Погодженням гравця на такий спосіб участі в Лотереї є факт здійснення ним реєстрації ігрових варіантів через Інтернет.

3.1.18. Оператор відмовляє у реєстрації ігрових варіантів від осіб, які:

- не досягли 18-ти років,

- не усвідомлюють значення своїх дій та не можуть керувати ними (на думку розповсюджувача), в тому числі внаслідок алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, а також є недієздатними або обмежено дієздатними,

- являються учасниками подій, на результати яких здійснюється ставка (спортсмени, тренери, судді тощо), а також діють за дорученням вказаних осіб,

- відмовились надати ідентифікуючі документи відповідно до чинного законодавства та цих Умов.

Відповідальність за надання недостовірної інформації та порушення даного пункту несе гравець в розмірі завданих гравцю та(або) Оператору витрат та інших збитків.

В разі порушення цього пункту, Оператор має право відмовити у виплаті призу та поверненні сплачених сум, а також має право анулювати зареєстровані ігрові варіанти. Оператор застосовує вказані заходи у будь-який час після того, як йому стало відомо про належність особи до вказаних у абзаці першому цього пункту категорій осіб.

Оператор має право відмовити гравцю у реєстрації його ігрового варіанту, якщо він у будь-який спосіб порушує дані Умови.

3.1.19. Гравець зобов’язаний реєструвати ігрові варіанти самостійно та від власного імені. Гравці мають право реєструвати ігрові варіанти тільки в якості окремих осіб, які не узгоджують свої дії між собою.

Не дозволяється реєстрація одним гравцем повторних ігрових варіантів на одні результати із тим же самим коефіцієнтом, а також на залежні результати.

Оператор має право визнати вказані ігрові варіанти недійсними навіть після оголошення офіційних результатів подій, якщо у Оператора буде інформація про те, що гравці діяли узгоджено (у змові) або як синдикат, якщо ігрові варіанти були зареєстровані одним гравцем або двома та більше гравцями, які узгоджували свої дії, на один результат події з із тим же самим коефіцієнтом, або на залежні результати події. Для встановлення вказаних фактів Оператор або розповсюджувач має право вимагати від гравців документи про персональні дані (паспорт або інший документ, ідентифікаційний код тощо).

Гравець не має права використовувати автоматичні програми реєстрації ігрових варіантів. В разі виявлення використання таких програм, Оператор має право заблокувати використання гравцем такого ігрового рахунку.

3.1.20. Оператор має право оголосити ігровий варіант недійсними при виникненні таких ситуацій:

- у випадку помилок, недбалих або умисних дій розповсюджувачів при прийомі ставки в Лотереї або дій інших осіб, що призвели до прийняття ставки в Лотерею на подію, яка відсутня в програмі тиражу або без оплати ігрового варіанту;

- у випадку наявності доказів нечесної спортивної боротьби;

- у випадку технічної помилки Оператора або розповсюджувача при введенні інформації про зроблений гравцем вибір ігрових варіантів;

- наявність технічної помилки, що призвела до некоректної реєстрації ігрового варіанту (наприклад, технічні неполадки серверу, програмний збій тощо),

- належність особи до вказаних у абзаці першому пункту 3.1.18 категорій осіб,

- при порушенні гравцем цих Умов проведення Лотереї.

Рішення про оголошення ігрового варіанту недійсним приймається керівником Оператора, наслідком чого є повернення відповідним гравцям внесених ними раніше сплат в Лотерею.

3.1.21. Дата і час, зазначені в лінії Програми тиражу, є датою і часом припинення прийому ставок на подію та не обов'язково збігаються з датою і часом фактичного початку події.

Ігрові варіанти в будь-якому разі повинні бути зареєстровані до фактичного початку події, за винятком ставок, що приймаються на події, які відбуваються в поточний момент («Наживо»).

Фактичний час початку події визначається на підставі офіційних документів та Інтернет-ресурсів, визначених цими Умовами та Оператором. Ігрові варіанти вважаються недійсними та сплачені кошти повертаються гравцеві, якщо з будь-яких причин ігровий варіант зареєстрований після фактичного початку перебігу події.

Дата та час подій, що зазначаються в Програмі тиражу носять  інформаційний характер та можуть бути змінені організатором. Помилково вказані дата або час проведення події не є підставою для анулювання та повернення ставок. Якщо подія відбувається раніше терміну, вказаного в Програмі тиражу, результат вважається дійсним, а виграші (призи) по ігровим варіантам підлягають розрахунку та виплаті, якщо вони зареєстровані до фактичного початку події. Якщо спортивна подія перенесена менш ніж на 25 годин від дати початку події, вказаної в лінії Програми тиражу, всі ставки на дану подію залишаються дійсними. У разі перенесення часу початку спортивної події більш ніж на 25 годин від дати початку, всі ставки підлягають анулюванню та поверненню, а з ігрових варіантів Експрес та Система виключаються (окрім випадків, обумовлених у відповідних розділах по окремим видам спорту). Відлік починається з моменту запланованого початку події, вказаної в лінії Програми тиражу.

Виняток із вищевказаного правила становлять:

- баскетбольні, хокейні, бейсбольні матчі північноамериканських ліг, анулювання та повернення ставок по яких відбувається якщо матч не відбувся і був перенесений більш, ніж на 10 годин від часу, вказаного в лінії;

- тенісні матчі, ставки на яких дійсні до закінчення турніру, в рамках якого вони проходять;

- змагання з легкої атлетики, лижного спорту, гірськолижного спорту, ставки на які дійсні, якщо подію перенесено менш ніж до кінця поточної дати в місці проведення змагання без змін місця проведення змагання.

- легка атлетика, водні види спорту, зимові види спорту (окрім хокею), у яких дійсними вважаються результати, оголошені на підставі офіційних протоколів після фактичного закінчення події.

3.5.17. Перш ніж замовити виплату, гравець зобов'язаний зробити ставку на мінімум 50% від внесеної як депозит суми грошей. Дана вимога запроваджується для боротьби з шахрайством і відмиванням грошей гравцями.

В даному розділі наведені стислі правила проведення державної лотереї тото "Фортуна Live".

Повний текст правил можна скачати за цим посиланням. Правила